ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ryzshu
1434-IVDD-067-2022 ਚਿੰਨ੍ਹ

1434-IVDD-067-2022 ਚਿੰਨ੍ਹ

ARTG-373151(2)

ARTG-373151

ARTG-373151(3)

ARTG-373151

CE1011

CE1011

ਫਲੂ AB+COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੋਮੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ_00 ਦਾ CE

ਫਲੂ AB+COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੋਮੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਦਾ CE

ਫਲੂ AB+COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੋਮੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ_01 ਦਾ CE

ਫਲੂ AB+COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੋਮੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਦਾ CE

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ (2)_00

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ (2)_01

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ (2)_02

ਸੀਈ-ਕੋਵਿਡ 19 ਐਂਟੀਜੇਨ

CE1011

CE1011

covid-19_rat_common-list_enlist_00

covid-19_rat_common-list_enlist

covid-19_rat_common-list_enlist_10

covid-19_rat_common-list_enlist

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ

ਇੰਗਲੈਂਡ 2021042001199

ਇੰਗਲੈਂਡ 2021042001199

ਇੰਗਲੈਂਡ 2021042001199556

ਇੰਗਲੈਂਡ 2021042001199

FSC1-00

FSC1-00

FSC1-01

FSC1-01

ISO9001-00

ISO9001

ISO9001-01

ISO9001

FDA CERTIFICATION_PH_00

FDA CERTIFICATION_PH_00

ISO-13485

ISO-13485

ਲਾਇਸੰਸ _ਰੂਸ_00

ਲਾਇਸੰਸ _ਰੂਸ

ਲਾਇਸੰਸ _ਰੂਸ_01

ਲਾਇਸੰਸ _ਰੂਸ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੰਸ (1)

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੰਸ

ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੰਸ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੰਸ

Taixi ਨਵੀਨਤਮ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2021

Taixi ਨਵੀਨਤਮ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2021

TESTS-ARTG373151

TESTS-ARTG373151

ਟੀ.ਜੀ.ਏ

ਟੀ.ਜੀ.ਏ

ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ GMP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗ GMP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ